12 Nov Pekka Himanen: Elämä taideteoksena

Filosofi, Professori Pekka Himanen pitää Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa torstaina 12.11. klo 17-20 luennon, joka on jatkoa hänen syksyllä 2008 pitämälleen luentosarjalle ”Elämä taideteoksena”.

”Elämä taideteoksena” saa jatkoa 20-vuotiaana Helsingin yliopistossa filosofian tohtoriksi väitellyt Pekka Himanen on nykyään kansainvälisesti tunnetuimpia informaatioajan tutkijoita, jonka teoksia on julkaistu yli 20 kielellä (Aasiasta Amerikkaan).

Hakkerietiikka (2001) on Himasen tunnetuin julkaisu. Lisäksi hän on kirjoittanut mm. Manuel Castellsin kanssa teoksen The Information Society and the Welfare State (2002), joka on saanut paljon huomiota maailman johtavissa akateemisissa ja poliittisissa piireissä. Himanen on hyvin suosittu ja useasti palkittu luennoija eri puolilla maailmaa. Hänen perinteisestä poikkeavalla toiminnallaan, joka näkyy muun muassa mediatoimintana, on ollut myös laaja kulttuurinen vaikutus. Himanen on usein haastateltu asiantuntija eri maiden medioissa.

Tällä hetkellä Himanen toimii professorina Taideteollisessa Korkeakoulussa, vierailevana professorina Oxfordin yliopistossa sekä päätutkijana HIITissä (TKK:n ja HY:n yhteinen tutkimuskeskus).

Syksyllä 2008 Himanen piti Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa luentosarjan"Elämä taideteoksena", jota seuraamaan oli kutsuttu erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Luentosarjassaan, joka sai innostuneen vastaanoton, Himanen muun muassa kuvasi, millainen oppimisen filosofia on kuljettanut häntä opiskeluajoista lähtien. Samalla hän valotti näkemystään,
joka pohjaa hänen laajoihin tutkimuksiinsa, oppimisesta ja luovasta elämästä parhaimmillaan.


Last updated on 29 Oct 2009 by Visa Noronen - Page created on 29 Oct 2009 by Visa Noronen