LUTUS 2010-2012

Luovat käytännöt tuotesuunnittelussa - LUTUS
Creative practices in product design

Brief in English
Design work depends on constant flow of creativity. The management of design and innovation and different systematic methods and ideation tools have gained a lot of research attention, but the everyday practices of design work have received much less attention. Recent studies have critiqued the descriptions of e.g. ideation methods, showing that they are typically either disregarded or used in a manner different from their theoretical depictions. The lack of understanding of real-life practices helps sustain suboptimal working approaches, attitudes, and routines. In the LUTUS project, we aim to understand the everyday creative work practices of designers through interviews, field studies and action research. The goal is to advance the understanding of real-life design work, help companies develop their design practices, and advance the education of designers. Research funding is provided by the Technology Industries of Finland Centennial Foundation.

This research is conducted at Aalto University, both Aalto Design Factory and Helsinki Institute for Information Technology HIIT.

In September 2012, we organized Aalto Studying and Improving Design Practice Symposium 2012  

LUTUS-projektissa sovelletaan kognitiivisen suunnittelututkimuksen tutkimusmenetelmiä ammattilaissuunnittelijoiden luovien käytäntöjen tutkimukseen. Taustalla on uusi kolmijakoinen malli suunnittelutyön rakenteesta tutkimuksen, neuvottelun ja rakentamisen kautta. Tämän projektin puitteissa on tarkoitus keskittyä siihen, mitä suunnittelijat todella tekevät, millaisia käytäntöjä he noudattavat ja mitä psykologisia vaikutuksia niillä on. Tämä sen sijaan että ainoastaan arvioitaisiin tiettyjä menetelmiä (kokeellinen tutkimus) tai niiden sääntöjen mukaista noudattamista (sertifiointi), sillä viimeaikaisissa tutkimuksissa on noussut esille selviä ristiriitoja sen välillä miten yrityksissä todella suunnitellaan ja mitä tästä toiminnasta ulkopuolelle viestitään. 

Projekti on kiitollinen Teknologiateollisuuden 100-vuotisjuhlasäätiön rahoitukselle.

 

 

 

Logo

 

 

Lutus team on a retreat in July 2012

Toteuttajat

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT ja Aalto Design Factory Aalto-yliopistossa

Lopputyöntekijät
Iris Summanen
Anni Leisti
Jan Nikander

Nousevat tähdet (juniorit)
Miko Laakso, DI

Vilttiketju (senioritutkijat)
Lassi A Liikkanen, TkT
Matti M. Hämäläinen, DI

Alumni
Mikko "K" Koskinen, DI

Projektin tausta

Suomen tulevaisuuden näkymissä tietotyötä tekeviin aloihin kohdistuu suuria odotuksia. Näillä aloilla on huomattavaa potentiaalia uusiin innovaatioihin, tuotteiden ja palveluiden muodossa. Eräs vahva kotimainen alue on tuotesuunnittelu (design) ja tuotekehitys. Viimeaikaisia trendejä tuotekehityksen alalla ovat olleet mm. käyttäjäkeskeinen suunnittelu, käyttäjäkokemus sekä käyttäjäinnovaatiot, joiden odotetaan johtavan entistä paremmin käyttäjän tarpeisiin vastaavien ratkaisuiden kehittämiseen. Odotukset ja niihin perustuvat tavoitteet ovat kuitenkin varsin hataralla pohjalla, jos alan käytäntöjä ei jatkuvasti kehitetä. Yksi keskeisimmistä luovan tietotyön ammattiryhmistä ovat suunnittelijat, joiden päivittäinen toiminta vaikuttaa innovaatiotalouden ylläpitoon. Suomalaisilla yliopistoilla on merkittävä rooli tämän toimialan kilpailukyvyn ylläpitämisessä sekä koulutus että tutkimustehtävien kautta. Suunnittelutapojen ja toiminnan kannalta on keskeistä miten uudet ja vanhat tuotesuunnittelumenetelmät integroituvat suunnittelukäytännöiksi ja edistävät suunnitteluprosessin luovuutta.

 

Julkaisut | Publications

Nikander, Liikkanen and Laakso (2013) Naturally Emerging Decision Criteria in Product Concept Evaluation. To appear in Proc of ICED'13. Seoul, Korea. 19-22 August.

Leisti-Szymczak A., Liikkanen L., Laakso M. and Summanen I. (2013) Let me do my job - Designers' experiences of collaborating with a client. Proc. of Co-Create 2013. Espoo, Finland. 16-19 June. Pp. 445-456. [Full text PDF]

Summanen I., Liikkanen L., Laakso M. and Leisti-Szymczak A. (2013) Co-developing a new technology for product concept testing with remote users. Proc. of Co-Create 2013. Espoo, Finland. 16-19 June. Pp. 685-696. [Full text PDF]

Laakso M. & Liikkanen L. (2012) Dubious Role of Formal Creativity Techniques in Professional Design. To appear in Proc. of ICDC2012 Full text PDF

Liikkanen L. & Laakso M. (2012) Concept Design as Knowledge Construction - the Case of User-Centered Design. To appear in the Proc. of 12th International Design Conference DESIGN 2012. May 21-24, Dubrovnik, Croatia Full text PDF

Liikkanen L (2012) Design and Innovation in Shanghai. Electronic publication by the author:
 http://iki.fi/lassial/articles/design/Designed_in_China

Liikkanen L., Laakso M., Björklund T. (2011) Foundations for Studying Creative design practices. Proc. of DESIRE'11 [Full text PDF]

Laakso, M. & Hassi, L. (2011) Design thinking in the management discourse: Defining the elements of the concept. 18th International Product Development Management Conference, IPDMC.

Björklund, T.A. & Laakso, M. (2011). Idea advancement in new product development – a grassroot perspective. 18th International Product Development Management Conference.

Hassi, L. & Laakso, M. (2011). Making sense of design thinking. In Karjalainen, T-M., Koria, M. & Salimäki, M. (eds.): IDBM papers vol 1 (pp. 50-63). Helsinki: IDBM Program, Aalto University. ISBN 978-952-92-8641-6. PDF here

Hassi, L. & Laakso, M. (2011). Conceptions of design thinking in the management discourse. The 9th International European Academy of Design Conference.

Hassi, L. & Laakso, M. (2011) Conceptions of design thinking in the design and management discourses – Open questions and possible directions for research. 4th World Conference on Design Research, IASDR2011.

  

 


Last updated on 19 Jun 2013 by Lassi Liikkanen - Page created on 11 Nov 2010 by Lassi Liikkanen