HIIT Update 1/2001

Tämänkertaiset otsikot:

- MUUTTO UUSIIN TILOIHIN SYYSKUUSSA
- HIITIN PERUSTETTAVALLE PERUSTUTKIMUSYKSIKÖLLE HAETAAN JOHTAJAA
- UBISERVICES JA ELE YHDISTYVÄT
- HIIT MUKANA HECSEN KESÄKOULUN JÄRJESTÄMISESSÄ
- HIIT HAKEE JATKORAHOITUSTA SUUNNITELLUSTI MOBILE IPR -HANKKEELLE JA MC CORE -HANKKEELLE
- HIITIN UUSIA TUTKIMUSHANKKEITA
- VERKKOYHTEISKUNNAN INNOVAATIOPROSESSIT
- UUDEN TUTKIMUSOHJELMAN VALMISTELU
- HIITIN LÄHIAJAN TAPAHTUMIA

************************************

MUUTTO UUSIIN TILOIHIN SYYSKUUSSA

HIIT muuttaa suunnitelmien mukaisesti syyskuussa 2001 uusiin valmistuviin toimitiloihin Helsinki High Tech Centeriin (HTC) Ruoholahteen. HIIT:n käyttöön tulee HTC:ssä todennäköisesti ainakin yksi kokonainen kerros eli noin 1300 m2.

Tiloihin muuttavat HIITin hallinto sekä useimpien Digitaalinen talous ja Fuego-tutkimusohjelmien hankkeiden tutkijat. Niiden sisustamisesta vastaa todennäköisesti Martela Oy. Ensimmäiset kalustesuunnitelmat saadaan toukokuun puolivälissä 2001.

************************************

HIITIN PERUSTETTAVALLE PERUSTUTKIMUSYKSIKÖLLE HAETAAN JOHTAJAA

Helsingin yliopiston piirissä syntyneen aloitteen pohjalta HIITin johtokunta päätti viime joulukuussa perustaa HIIT:in yhteyteen erityisen perustutkimuksesta vastaavan yksikön. Helsingin yliopisto on päättänyt suunnata sen toimintaan vähintään 2 Mmk erillisrahoituksen viideksi vuodeksi 2001-2005; Teknillinen korkeakoulu osallistunee rahoitukseen samansuuruisella panoksella.

Perustutkimusyksikölle tulee sen toiminnasta vastaava oma tutkimusjohtaja, joka valmistelee ja esittelee perustutkimusasiat HIITin johtokunnalle. Positio oli haettavana 30.4. asti, ja siihen saatiin 4 hakijaa. Positio on tarkoitus täyttää ensi tilassa siten, että yksikön toiminta voisi alkaa syksyllä 2001.

************************************

UBISERVICES JA ELE YHDISTYVÄT

HIITissä on ollut käynnissä syyskuusta 2000 alkaen liikkuviin ubicomp -palveluihin suuntautunut tutkimushanke UbiServices. Talven 2000-2001 aikana HIIT valmisteli toisen läheisesti samalle alueelle suuntautuneen hankkeen ELE, joka jätettiin TEKES:in harkintaan maaliskuussa 2001.

Neuvottelujen jälkeen TEKES esitti huhtikuussa 2001, että hankkeet voitaisiin toteuttaa parhaiten yhdistettynä siten että UbiServices-hankkeen rahoitusta kasvatettaisiin jonkin verran. Tämän mukaisesti HIIT on nyt yhdistänyt hankkeet uudeksi projektiksi Between, joka muodollisisti korvaa UbiServices-hankkeen kesäkuun alusta 2001. Hankkeeseen osallistuvat Nokia, Sonera, Elisa, Alma Media ja First Hop.

************************************

HIIT MUKANA HECSEN KESÄKOULUN JÄRJESTÄMISESSÄ

HY:n ja TKK:n yhteinen tietojenkäsittelyn tutkijakoulu HeCSE ja Berkeleyn yliopisto järjestävät kesäkoulun otsikolla ”Summer School on Telecommunications Service Architectures” 29.-30.5.2001 Kaliforniassa ja 9.-11.6.2001 Espoossa. HIIT osallistuu kesäkoulun valmisteluun ja rahoitukseen.

************************************

HIIT HAKEE JATKORAHOITUSTA SUUNNITELLUSTI MOBILE IPR -HANKKEELLE JA MC CORE -HANKKEELLE

Digitaalinen talous -ohjelmaan kuuluva tutkimushanke Verkottuvien ja liikkuvien tietotuotteiden oikeuksien hallinta (MobileIPR) hakee parhaillaan jatkorahoitusta hankkeelle. Hanke etenee projektisuunnitelman mukaisesti. Kaksi projektin tutkijaa, Olli Pitkänen ja Mikko Välimäki työskentelevät parhaillaan Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa.

Media Convergence -tutkimusohjelman core-projektin rahoituskausi päättyy 30.6. Myös tälle projektille tullaan hakemaan jatkorahoitusta suunnitelusti.

************************************

HIITIN UUSIA TUTKIMUSHANKKEITA

HIITissä on parhaillaan valmistelussa seuraavat tutkimushankkeet:

FUEGO CORE

Hanke suuntautuu erityisesti liikkuvan Internetin esiinnostamiin middleware-tason ongelmiin. Sen tavoitteena on mm. tuottaa prototyyppitasoisia middleware-komponentteja ja niitä demonstroivia palveluja yhteistyössä muiden Fuego-ohjelman hankkeiden kanssa.

DIGITAL ECONOMY CORE

Projektin tavoitteena on tutkia liikkuvan ja laajakaistaisen Internetin mahdollistamia liiketoimintamalleja useita eri näkökulmia integroiden.

P2P DIGITAL ECONOMY

Projektin tavoitteena on tutkia digitaalisten, tuotteeseen liittettävien ja etäluettavien tunnisteiden soveltamista peer-to-peer tyypisesti organisoidussa elektronisessa kaupassa sekä kehittää prototyyppitasoisia toteutuksia tarvittavista ohjelmistokomponenteista ja avoimista järjestelmärajapinnoista.

ENNALTA VARAUTUMINEN UBICOMP-YMPÄRISTÖSSÄ

Projektin tavoitteena on kehittää liikkuvan käyttäjän toiminnan ja tarpeiden ennustamista tukevia hajautettuja järjestelmäpalveluita, joiden avulla voidaan varautua ennalta esim. käyttökontekstin vaihdoksiin Ubicomp-tyyppisessä ympäristössä. Prototyypeissä tullaan demonstroimaan uusia ratkaisuja sellaisiin ongelmiin kuten palvelutason säilyttäminen ja älykäs synkronointi.

Lisätietoa valmisteilla olevista tutkimushankkeista antavat tutkimusjohtaja Martti Mäntylä, Martti.Mantyla(a)hiit.fi, sekä tutkimuskoordinaattorit Mikko Mäkelä, Mikko.Makela(a)hiit.fi, ja Samuli Simojoki, Samuli.Simojoki(a)hiit.fi.

************************************

VERKKOYHTEISKUNNAN INNOVAATIOPROSESSIT

HIIT jätti 30.4.2001 alustavan projektiehdotuksen Tekesin ja Kauppa- ja teollisuusministeriön uuteen tutkimusohjelmaan "Teknologian, elinkeinoelämän ja yhteiskunnan vuorovaikutus". Alustavan projektiehdotuksen otsikko on "Verkkoyhteiskunnan innovaatioprosessit". Projektin tarkoituksena on jäsentää informaatioteknologisen murroksen vaikutuksia innovaatioprosesseihin. Laajaa ja haastavaa tutkimusongelmaa lähestytään täsmentyvin teemoin erilaisin tieteellisin metodein mm. sosiologisesta, oikeudellisesta, politiikan tutkimuksen ja teknis-taloudellisen tutkimuksen näkökulmista.

Mikäli projektiehdotus hyväksytään hakuprosessissa jatkoon, varsinainen projektihakemus jätetään 15.8. mennessä ja projekti alkaa lokakuussa 2001.

Lisätietoja projektiehdotuksesta antaa tutkimuskoordinaattori Samuli Simojoki, Samuli.Simojoki(a)hiit.fi.

************************************

UUDEN TUTKIMUSOHJELMAN VALMISTELU

HIITissä on ryhdytty valmistelemaan uutta tutkimusohjelmaa. Alustavien suunnitelmien mukaan tutkimusohjelman teemat painottuvat ohjelmistotekniikkaan, ohjelmistokehitykseen sekä ohjelmistotuotantoon. Ohjelman on määrä käynnistyä keväällä 2002.

************************************

HIITIN LÄHIAJAN TAPAHTUMIA

22.5. klo 12.30 - 22.00 HIITin henkilöstön kevätpäivät Humaljärven tutkimusasemalla

6.6. klo 10.00 NAVI-säädöspuitteet -projektin ohjausryhmä, Dipoli

8.6. klo 12.00 HIIT johtokunnan kokous, Runeberg-sali, HY päärakennus

9.6. HeCSE-Berkeley kesäkoulu, TKK, Tietotekniikan talo, Otaniemi

11.6. HeCSE-Berkeley kesäkoulu, TKK, Spektri/Pilotti, Otaniemi

14.6. klo 9.00 Mobile IPR -hankkeen johtoryhmä, Otaniemi

14.6. klo 10.30 DE Prep -hankkeen johtoryhmä, Otaniemi

15.6. klo 14.00 STAMI-hankkeen johtoryhmä, Otaniemi

Newsletter: 
Taxonomy upgrade extras: 

Last updated on 10 Feb 2009 by WWW administrator - Page created on 1 May 2001 by Visa Noronen