Summer jobs in IT research institutions (deadline February 6th 2012)

Summer jobs in computing research are waiting for students. Several salaried research assistant positions are available in a range of research projects.

There are jobs available for computer science and information technology students. In some projects there are also jobs available for students of industrial engineering, mathematics, bioinformatics, psychology, social psychology, communications and law.

The research assistants are needed from May to September. Contracts can also be made for a shorter period.

Jobs are available at:
Helsinki Institute for Information Technology HIIT
University of Helsinki, Department of Computer Science
Algorithmic Data Analysis (Algodan) Centre of Excellence

Successful applicants are required to have Bachelor’s degree or gained around 150 credits from their studies – on the Bachelor level - to be interested in research work and to be active in contributing to the projects.

Applicants should submit a web form at
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/32525/lomake.html

Applicants must upload a transcript (list of passed exams and courses) and optionally a one-page curriculum vitae with the application form. The deadline for applications is February 6th 2012.


  *******

Tule kesätöihin tutkimuslaitoksiin (hakuaika 6.2.2012 asti)

Tietotekniikan tutkimuksen kesätyöpaikat odottavat opiskelijoita. Tarjolla on useita palkallisia kesätyöpaikkoja tutkimusavustajina erilaisissa tutkimusprojekteissa.

Töitä on tarjolla tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan opiskelijoille. Joissakin hankkeissa tarjolla on töitä mm. tuotantotalouden, matematiikan, bioinformatiikan, psykologian, sosiologian, sosiaalipsykologian, viestinnän ja oikeustieteen opiskelijoille.

Työt kestävät toukokuusta syyskuuhun tai sopimuksen mukaan lyhyemmän ajan. Työpaikat sijaitsevat eri paikoissa Kumpulassa ja Otaniemessä. Palkka maksetaan sopimuksen mukaan.

Kesätyöpaikkoja tarjoavat:
Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos
Algoritminen data-analyysi (Algodan) -huippuyksikkö

Hakijoilta edellytetään kandidaatin tutkintoa tai n. 150 opintopisteen kandidaattitason opintoja, hyvää opintomenestystä, kiinnostusta tutkimustyöhön ja oma-aloitteisuutta.

Paikkoja haetaan täyttämällä hakemus sivulla
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/32525/lomake.html

Hakemuksen liitteeksi tulee ladata kopio opintosuoritusotteesta sekä jos haluaa korkeintaan yhden sivun CV. Hakemuksessa tulee mainita, mistä alueesta on kiinnostunut.

Hakemus tulee lähettää verkkosivun kautta viimeistään 6.2.2012.

Deadline: 
Monday, February 6, 2012
Employing university: 
Aalto University
University of Helsinki
More information: 

You can get more information about the positions from the following persons:

Algorithmics
Juha Kärkkäinen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Bioinformatics, Computational systems biology
Antti Honkela, firstname.lastname@hiit.fi
Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml
Veli Mäkinen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
Leena Salmela, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Brain signal analysis
Samuel Kaski, firstname.lastname@tkk.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml

Cloud-based software development, Software quality modelling and measurement, Empirical software engineering and Scalable High Performing Software Design Teams
Fabian Fagerholm, firstname.lastname@cs.helsinki.fi http://www.cs.helsinki.fi/u/ffagerho/projects/scabo/

Combinatorial algorithms and computation
Pekka Orponen, firstname.lastname@aalto.fi
Groups www-page: http://research.ics.tkk.fi/cac/

Computational geometry
Valentin Polishchuk, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Computational logic
Tomi Janhunen, firstname.lastname@hut.fi

Computational poetry, humor, and music
Hannu Toivonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Content distribution
Jussi Kangasharju, firstname.lastname@hiit.fi

Creativity support tools
Hannu Toivonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Data centers
Jussi Kangasharju, firstname.lastname@hiit.fi

DNA nano-technology; algorithmic self-assembly
Eugen Czeizler, firstname.lastname@aalto.fi

Green ICT
Jussi Kangasharju, firstname.lastname@hiit.fi

Human-computer interaction
Tuukka Ruotsalo, firstname.lastname@aalto.fi

Information retrieval
Tuukka Ruotsalo, firstname.lastname@aalto.fi

Information visualization
Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml

Intelligent systems
Petri Myllymäki, firstname.lastname@hiit.fi
Teemu Roos, firstname.lastname@hiit.fi
More information: see the list of ongoing projects at http://cosco.hiit.fi/projects.html

Language technology/Computational linguistics
Roman Yangarber, firstname.surname@cs.helsinki.fi

Machine learning
Antti Honkela, firstname.lastname@hiit.fi
Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml
Tuukka Ruotsalo, firstname.lastname@aalto.fi

Media experience
Niklas Ravaja, firstname.lastname@aalto.fi

Mobile and cloud computing
Sasu Tarkoma, firstname.lastname@helsinki.fi

Networking
Jussi Kangasharju, firstname.lastname@hiit.fi

Proactive interfaces
Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml

Recommender systems
Patrik Floréen, firstname.surname@cs.helsinki.fi

Semantic computing and web-technologies
Eero Hyvönen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Social network services
Olli Pitkänen, firstname.lastname@hiit.fi
Marko Turpeinen, firstname.lastname@hiit.fi

String processing and data compression
Juha Kärkkäinen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
Veli Mäkinen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Technology-mediated social interaction and emotion
Niklas Ravaja, firstname.lastname@aalto.fi

Ubiquitous computing
Patrik Floréen, firstname.surname@cs.helsinki.fi

User interfaces, user studies, interaction technologies
Giulio Jacucci, firstname.lastname@hiit.fi

****

Avoimista paikoista lisätietoa eri alueiden mukaan seuraavilta henkilöiltä:

Aivosignaalianalyysi
Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml

Algoritmitutkimus
Juha Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Bioinformatiikka, laskennallinen systeemibiologia
Antti Honkela, etunimi.sukunimi@hiit.fi
Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml
Veli Mäkinen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
Leena Salmela, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi


DNA nano-teknologia; algoritminen itsejärjestyminen
Eugen Czeizler, firstname.lastname@aalto.fi

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus
Tuukka Ruotsalo, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Jokapaikan tietotekniikka
Patrik Floréen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Kieliteknologia/Laskennallinen kielitiede
Roman Yangarber, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Kombinatoriset algoritmit ja laskennan teoria
Pekka Orponen, etunimi.sukunimi@aalto.fi
Ryhmän www-sivu: http://research.ics.tkk.fi/cac/

Koneoppiminen
Antti Honkela, etunimi.sukunimi@hiit.fi
Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml
Tuukka Ruotsalo, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Käyttöliittymät, käyttäjäkokeet, vuorovaikutteiset teknologiat
Giulio Jacucci, etunimi.sukunimi@hiit.fi

Laskennallinen geometria
Valentin Polishchuk, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Laskennallinen logiikka
Tomi Janhunen, etunimi.sukunimi@hut.fi

Liikkuva ja pilviperustainen laskenta
Sasu Tarkoma, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

Luovuuden tukeminen tietokoneella
Hannu Toivonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Mediakokemus
Niklas Ravaja, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Merkkijonomenetelmät ja tiedon tiivistäminen
Juha Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
Veli Mäkinen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Palvelinkeskukset
Jussi Kangasharju, etunimi.sukunimi@hiit.fi


Pilviperustainen ohjelmistokehitys, ohjelmistojen laatumallinnus ja
mittaus, empiirinen ohjelmistotuotanto sekä skaalautuvat
huippusuorittavat ohjelmistokehitystiimit
Fabian Fagerholm, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi http://www.cs.helsinki.fi/u/ffagerho/projects/scabo/

Proaktiiviset käyttöliittymät
Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml

Runouden, huumorin tai musiikin generoiminen
Hannu Toivonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Semanttinen laskenta ja web-teknologiat
Eero Hyvönen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Sisällönjako
Jussi Kangasharju, etunimi.sukunimi@hiit.fi

Sosiaaliset verkkopalvelut
Olli Pitkänen, etunimi.sukunimi@hiit.fi
Marko Turpeinen, etunimi.sukunimi@hiit.fi

Suosittelujärjestemät
Patrik Floréen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Teknologiavälitteinen sosiaalinen vuorovaikutus ja emootio
Niklas Ravaja, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Tiedonhaku
Tuukka Ruotsalo, etunimi.sukunimi@aalto.fi

Tiedon visualisointi
Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi http://research.ics.tkk.fi/mi/summer2012.shtml

Tietoverkot
Jussi Kangasharju, etunimi.sukunimi@hiit.fi

Vihreä ICT
Jussi Kangasharju, etunimi.sukunimi@hiit.fi

Älykkäät järjestelmät
Petri Myllymäki, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
Teemu Roos, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
Lisätietoja: katso meneillään olevien projektien lista osoitteessa http://cosco.hiit.fi/projects.html
 


Last updated on 20 Jan 2012 by Päivi Kuuppelomäki - Page created on 20 Jan 2012 by Päivi Kuuppelomäki