Summer jobs in IT research institutions (deadline February 24th 2013)

Summer jobs in IT research institutions (deadline February 24th 2013)

Summer jobs in computer science research are waiting for students. Several salaried research assistant positions are available in a range of research projects.

There are jobs available for computer science and information technology students. In some projects there are also jobs available for students of mathematics, bioinformatics, literature, cognitive science, musicology humanities, social psychology, communications, sociology, or other social sciences.

The research assistants are needed from May to September. Contracts can also be made for a shorter period.

Jobs are available at:
Helsinki Institute for Information Technology HIIT
University of Helsinki, Department of Computer Science
Algorithmic Data Analysis (Algodan) Centre of Excellence

Successful applicants are required to have Bachelor’s degree or gained around 150 credits from their studies – on the Bachelor level - to be interested in research work and to be active in contributing to the projects.

Applicants should submit a web form at
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/40455/lomake.html


Applicants must upload a transcript (list of passed exams and courses) and optionally a one-page curriculum vitae with the application form. The deadline for applications is February 24th 2013.

You can get more information about the positions from the following persons:

Algorithmics in data analysis: basic research and applications
Mikko Koivisto, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/u/mkhkoivi/sopu.shtml

Bioinformatics, algorithms for sequence assembly
Leena Salmela, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/u/lmsalmel/summer2013.html

Bioinformatics for modelling biological pathways
Antti Honkela, firstname.lastname@hiit.fi
http://www.hiit.fi/node/2169

CINCOlab establishment project
Lea Kutvonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/u/summanen/cincolab-establishment-project.html

Computational geometry
Valentin Polishchuk, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
 http://www.cs.helsinki.fi/group/compgeom/

Computational poetry, humor, and music
Hannu Toivonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/vacancies-thesis-topics

Creativity support tools
Hannu Toivonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/vacancies-thesis-topics

Diploid to Haploid alignment
Veli Mäkinen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
https://www.cs.helsinki.fi/en/gsa/summer-internship-positions

eMuseums – develop understanding of energy usage and sustainability
Antti Ylä-Jääski, firstname.lastname@aalto.fi
https://www.hiit.fi/node/2171

Entropy coder for Burrows-Wheeler compressor
Juha Kärkkäinen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/juha.karkkainen/topics/bwtc.html

Graphics programming
Hannu Toivonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/vacancies-thesis-topics

Inferring microbial interaction networks
Antti Honkela, firstname.lastname@hiit.fi
http://www.hiit.fi/node/2169

Intelligent systems
Petri Myllymäki, firstname.lastname@hiit.fi
Teemu Roos, firstname.lastname@hiit.fi
More information: see the list of ongoing projects at http://cosco.hiit.fi/projects.html

Interactive visualization
Hannu Toivonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/vacancies-thesis-topics

Machine learning
Arto Klami, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/u/aklami

Machine learning for information visualization (MIV)
Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi
Jaakko Peltonen, firstname.lastname@aalto.fi
http://dept.ics.aalto.fi/calls/summer2013/MIV.pdf

Machine learning for modelling biological pathways
Antti Honkela, firstname.lastname@hiit.fi
http://www.hiit.fi/node/2169

Multi-source methods for computational medicine (MCM)
Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi
http://dept.ics.aalto.fi/calls/summer2013/MCM.pdf

Patterns of social exchange in a networked world
Airi Lampinen, firstname.lastname@hiit.fi
https://www.hiit.fi/node/2170

Proactive information retrieval and multimodal interfaces (PIR)
Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi
http://dept.ics.aalto.fi/calls/summer2013/PIR.pdf

Reconstructing phylogenies with string compressors
Fabio Cunial, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
https://www.cs.helsinki.fi/en/gsa/summer-internship-positions

Semantic computing and web-technologies
Eero Hyvönen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi
http://www.seco.tkk.fi/

Statistical machine learning (SML)
Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi
Ritabrata Dutta, firstname.lastname@aalto.fi
http://dept.ics.aalto.fi/calls/summer2013/SML.pdf

********

 

Tule kesätöihin tietotekniikan alan tutkimuslaitoksiin (hakuaika 24.2.2013 asti)

Tietotekniikan tutkimuksen kesätyöpaikat odottavat opiskelijoita. Tarjolla on useita palkallisia kesätyöpaikkoja tutkimusavustajina erilaisissa tutkimusprojekteissa.

Töitä on tarjolla tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan opiskelijoille. Joissakin hankkeissa tarjolla on töitä mm. matematiikan, bioinformatiikan, kirjallisuustieteen,
kognitiotieteen, musiikkitieteen, humanististen aineiden, sosiaalipsykologian, viestinnän, sosiologian tai muiden sosiaalitieteiden opiskelijoille.

Työt kestävät toukokuusta syyskuuhun tai sopimuksen mukaan lyhyemmän ajan. Työpaikat sijaitsevat eri paikoissa Kumpulassa ja Otaniemessä. Palkka maksetaan sopimuksen mukaan.

Kesätyöpaikkoja tarjoavat:
Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos
Algoritminen data-analyysi (Algodan) -huippuyksikkö

Hakijoilta edellytetään kandidaatin tutkintoa tai n. 150 opintopisteen kandidaattitason opintoja, hyvää opintomenestystä, kiinnostusta tutkimustyöhön ja oma-aloitteisuutta.

Paikkoja haetaan täyttämällä hakemus sivulla
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/40455/lomake.html

Hakemuksen liitteeksi tulee ladata kopio opintosuoritusotteesta, sekä jos hakija niin haluaa, korkeintaan yhden sivun CV. Hakemuksessa tulee mainita, mistä alueesta on kiinnostunut.

Hakemus tulee lähettää verkkosivun kautta viimeistään 24.2.2013.

Avoimista paikoista saa lisätietoa seuraavilta henkilöiltä:

Algoritmiikkaa data-analyysissä: perustutkimusta ja sovelluksia (Algorithmics in data analysis: basic research and applications)
Mikko Koivisto, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/u/mkhkoivi/sopu.shtml

Bioinformatiikka, algoritmeja sekvenssin rekonstruktio-ongelmaan (Bioinformatics, algorithms for sequence assembly)
Leena Salmela, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/u/lmsalmel/summer2013.html

Bioinformatiikkaa aineenvaihdunnan tilastollisille malleille (Bioinformatics for modelling biological pathways)
Antti Honkela, etunimi.sukunimi@hiit.fi
http://www.hiit.fi/node/2169

CINCOlabin työvälineistön kehitystehtävät (CINCOlab establishment project)
Lea Kutvonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/u/summanen/cincolab-establishment-project.html

Diploidi-haploidi linjaus (Diploid to Haploid alignment)
Veli Mäkinen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
https://www.cs.helsinki.fi/en/gsa/summer-internship-positions

eMuseot - energiaa säästävät ratkaisut ja kestävä kehitys (eMuseums – develop understanding of energy usage and sustainability)
Antti Ylä-Jääski, etunimi.sukunimi@aalto.fi
https://www.hiit.fi/node/2171

Entropiakooderi Burrows-Wheeler tiivistysohjelmaan (Entropy coder for Burrows-Wheeler compressor)
Juha Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/juha.karkkainen/topics/bwtc.html

Graafinen ohjelmointi (Graphics programming)
Hannu Toivonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/vacancies-thesis-topics

Interaktiivinen visualisointi (Interactive visualization)
Hannu Toivonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/vacancies-thesis-topics

Koneoppiminen ja aineenvaihdunnan tilastolliset mallit (Machine learning for modelling biological pathways)
Antti Honkela, etunimi.sukunimi@hiit.fi
http://www.hiit.fi/node/2169

Koneoppiminen (Machine learning)
Arto Klami, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/u/aklami

Koneoppiminen tiedon visualisoinnissa (Machine learning for information visualization (MIV))
Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi
Jaakko Peltonen, etunimi.sukunimi@aalto.fi
http://dept.ics.aalto.fi/calls/summer2013/MIV.pdf

Laskennallinen geometria (Computational geometry)
Valentin Polishchuk, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/group/compgeom/

Luovuuden tukeminen tietokoneella (Creativity support tools)
Hannu Toivonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/vacancies-thesis-topics

Mikrobiyhteisöjen vuorovaikutusverkkojen päättely (Inferring microbial interaction networks)
Antti Honkela, etunimi.sukunimi@hiit.fi
http://www.hiit.fi/node/2169

Monilähde-menetelmät laskennallisessa lääketieteessä (Multi-source methods for computational medicine (MCM))
Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi
http://dept.ics.aalto.fi/calls/summer2013/MCM.pdf

Proaktiivinen tiedonhaku ja multimodaaliset käyttöliittymät (Proactive information retrieval and multimodal interfaces (PIR))
Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi
http://dept.ics.aalto.fi/calls/summer2013/PIR.pdf

Fylogenian muodostus käyttäen merkkijonojen tiivistystä (Reconstructing phylogenies with string compressors)
Fabio Cunial, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
https://www.cs.helsinki.fi/en/gsa/summer-internship-positions

Runouden, huumorin tai musiikin generoiminen (Computational poetry, humor, and music)
Hannu Toivonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/vacancies-thesis-topics

Semanttinen laskenta ja web-teknologiat (Semantic computing and web-technologies)
Eero Hyvönen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
http://www.seco.tkk.fi/

Sosiaalisen vaihdon säännönmukaisuudet verkottuneessa maailmassa (Patterns of social exchange in a networked world)
Airi Lampinen, etunimi.sukunimi@hiit.fi
https://www.hiit.fi/node/2170

Tilastollinen koneoppiminen (Machine learning for information visualization (MIV))
Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi
Ritabrata Dutta, etunimi.sukunimi@aalto.fi
http://dept.ics.aalto.fi/calls/summer2013/SML.pdf

Älykkäät järjestelmät (Intelligent systems)
Petri Myllymäki, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
Teemu Roos, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi
Lisätietoja: katso meneillään olevien projektien lista osoitteessa http://cosco.hiit.fi/projects.html
 

 

Deadline: 
Sunday, February 24, 2013
Employing university: 
Aalto University
University of Helsinki

Last updated on 14 Feb 2013 by Päivi Kuuppelomäki - Page created on 25 Jan 2013 by Päivi Kuuppelomäki