How Social Media Changes User-Centred Design

Lecturer : 
Mikael Johnson
Event type: 
Doctoral dissertation
Doctoral dissertation
Respondent: 
Opponent: 
professori Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska högskolan, Ruotsi
Custos: 
professori Marko Nieminen, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tietotekniikan laitos
Event time: 
2013-03-15 12:00 to 16:00
Place: 
lecture hall AS1, Otaniementie 17, Espoo
Description: 

Aktiiviset käyttäjäyhteisöt, ketterä kehitys, digitaaliset jalanjäljet, vertaistuotanto ja edullinen verkon kautta tapahtuva ohjelmistojakelu kohtaavat sosiaalisessa mediassa tavalla, joka muuttaa käyttäjien osallistamisen pelisääntöjä nettipohjaisten palveluiden suunnittelussa. Väitöskirja kysyy, ovatko tärkeimmät käyttäjien osallistamisen lähestymistavat—käyttäjäkeskeinen ja osallistava suunnittelu sekä edelläkäyttäjiä hyödyntävä suunnittelu—reagoineet sosiaalisen median mukanaan tuomaan muutokseen vai ovatko niiden näkökulmat sosiaalisen median kontekstissa epätarkoituksenmukaisia ja vanhanaikaisia.

Syväluotaavan tapaustutkimuksen avulla pureudutaan sosiaalisen median kehittäjien ja käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen ja käyttäjäpalautteen kehittymiseen kymmenen vuoden aikana. Tutkimuksen kohteena on uraauurtava verkkopalvelu, Sulakkeen Habbo Hotel. Tutkimuksen johtopäätökset ovat relevantteja erityisesti suunnittelijoille, tutkijoille ja IT-asioista päättäville. Tutkimuksen keskeinen viesti on, että käyttäjien osallistumisen ajoitusta ja menetelmävalintaa tulee harkita tarkkaan ja päätöksessä kannattaa ottaa huomioon muun muassa kehittäjien ja käyttäjien välinen sosiaalinen etäisyys, käyttäjätiedon kertyminen sekä päällekkäiset ja vaihtuvat kehitysrytmit. Yleinen käyttäjien osallistamisen prosessiohjeistus kannattaa sen sijaan unohtaa, sillä se perustuu projektiajatteluun, jossa ei mietitä yhtä projektia pidemmälle ja jossa projektit aloittavat nollasta, mikä on todellisessa suunnittelussa harvinainen tilanne.

 


Last updated on 7 Mar 2013 by Noora Suominen de Rios - Page created on 7 Mar 2013 by Noora Suominen de Rios