Learning Mental States from Biosignals

Event type: 
Doctoral dissertation
Doctoral dissertation
Respondent: 
Melih Kandemir, filosofian maisteri
Opponent: 
Associate Professor Cristina Conati, University of British Columbia, Kanada
Custos: 
professori Samuel Kaski, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu, Tietojenkäsittelytieteen laitos
Event time: 
2013-05-04 12:00 to 16:00
Place: 
Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun auditorio D, Otakaari 1, Espoo
Description: 

Nykypäivän monimutkaiset tiedon tarpeet edellyttävät uudenaikaisia rajapintoja ja käyttöliittymiä ihmisen ja koneen väliseen vuorovaikutukseen. Tässä väitöskirjassa tutkitaan erästä lähes taianomaista vuorovaikutuksen periaatetta, tekoälyohjelmia, jotka ymmärtävät käyttäjää tarkkailemalla hänen tiedostamattomia reaktioitaan. Työ pyrkii vastaamaan perustavanlaatuiseen kysymykseen: Voiko tietokone tunnistaa käyttäjän tunnereaktiot ja kiinnostuksen kohteet tarkkailemalla hänen toimintaansa?

Väitöskirja koostuu useista kokeista, joissa kone tarkkailee käyttäjän silmän- ja kehonliikkeitä, sydämen sykettä ja aivotoiminnan aiheuttamaa sähkökenttää käyttäen edullisia ja helppokäyttöisiä valmiiksi saatavilla olevia antureita. Työssä kehitetyillä koneoppimismenetelmillä näistä mittauksista saadaan pääteltyä tietoa käyttäjän kiinnostuksen kohteesta ja tunnetilasta. Käyttäjän tilasta tietoinen ohjelma puolestaan avustaa käyttäjää ja tehostaa vuorovaikutusta; käyttäjän ei esimerkiksi tarvitse erikseen kertoa mitä esinettä hän parhaillaan ajattelee ja kone voi jopa ottaa käyttäjän tunnetilan huomioon omissa vastauksissaan.

 


Last updated on 19 Apr 2013 by Noora Suominen de Rios - Page created on 19 Apr 2013 by Noora Suominen de Rios