Summer jobs in IT research institutions (deadline February 20th 2014)

Summer jobs in computer science research are waiting for students. Several salaried research assistant positions are available in a range of research projects.

There are jobs available for computer science and information technology students. In some projects there are also jobs available for students of mathematics, literature, language technology, general linguistics, geophysics, or seismology.

The research assistants are needed from May to September. Contracts can also be made for a shorter period.

Jobs are available at:

Helsinki Institute for Information Technology HIIT

University of Helsinki, Department of Computer Science

Successful applicants are required to have Bachelor’s degree or gained around 150 credits from their studies – on the Bachelor level - to be interested in research work and to be active in contributing to the projects.

Applicants should submit a web form at 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47486/lomake.html

Applicants must upload a transcript (list of passed exams and courses) and optionally a one-page curriculum vitae with the application form. The deadline for applications is February 20th 2014.

 

You can get more information about the positions from the following persons:

Computational geometry

Valentin Polishchuk, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

 http://www.cs.helsinki.fi/group/compgeom/

Positions also available for geophysics/seismology students

 

Computational poetry, humor, and music

Hannu Toivonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/

 

Constraint reasoning, optimization, decision procedures, structure discovery

Matti Järvisalo,  firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.hiit.fi/cosco/coreo/

CS students, as well as math students (with emphasis on logic and complexity), will be considered.

 

Creativity support tools

Hannu Toivonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/

 

Machine learning, Bayesian modelling, and applications in biology and information access

Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi

http://www.hiit.fi/mlb

 

Machine learning, Big Data, intelligent systems

Petri Myllymäki, firstname.lastname@hiit.fi

http://www.hiit.fi/cosco/

 

Multi-source probabilistic inference

Arto Klami, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

https://www.hiit.fi/cosco/mupi/

 

Networking, mobile networks, sensing

Jussi Kangasharju, firstname.lastname@hiit.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/jakangas/Summerjob2014.html

 

Probabilistic modelling of metagenomic sequencing data

Brandon Malone,  firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/bmmalone/ProbabilisticModelingProjectDescription.pdf

 

Probabilistic modelling of RNA-sequencing data

Antti Honkela, firstname.lastname@hiit.fi

http://www.hiit.fi/u/ahonkela/summer2014.html

 

Processing Big Data with Hadoop and Spark frameworks

Keijo Heljanko, firstname.lastname@aalto.fi

http://cse.aalto.fi/en/research/groups/distributed_computing_group/

 

Revolution of knowledge work

This is a joint effort of many HIIT researches in the area of intelligent information seeking and its visualisation.

Coordinator for the project Patrik Floréen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

www.reknow.fi

 

Statistical machine learning, graphical models, AI applications

Teemu Roos, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.hiit.fi/cosco/promo

********************

Tule kesätöihin tietotekniikan alan tutkimuslaitoksiin (hakuaika 20.2.2014 asti)

Tietotekniikan tutkimuksen kesätyöpaikat odottavat opiskelijoita. Tarjolla on useita palkallisia kesätyöpaikkoja tutkimusavustajina erilaisissa tutkimusprojekteissa.

Töitä on tarjolla tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan opiskelijoille. Joissakin hankkeissa tarjolla on töitä mm. matematiikan, kirjallisuuden, kieliteknologian tai yleisen kielitieteen opiskelijoille.

Työt kestävät toukokuusta syyskuuhun tai sopimuksen mukaan lyhyemmän ajan. Työpaikat sijaitsevat eri paikoissa Kumpulassa ja Otaniemessä. Palkka maksetaan sopimuksen mukaan.

Kesätyöpaikkoja tarjoavat:

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos

Hakijoilta edellytetään kandidaatin tutkintoa tai n. 150 opintopisteen kandidaattitason opintoja, hyvää opintomenestystä, kiinnostusta tutkimustyöhön ja oma-aloitteisuutta.

Paikkoja haetaan täyttämällä hakemus sivulla

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/47486/lomake.html

Hakemuksen liitteeksi tulee ladata kopio opintosuoritusotteesta, sekä jos hakija niin haluaa, korkeintaan yhden sivun CV. Hakemuksessa tulee mainita, mistä alueesta on kiinnostunut.

Hakemus tulee lähettää verkkosivun kautta viimeistään 20.2.2014.

 

Avoimista paikoista saa lisätietoa seuraavilta henkilöiltä:

Laskennallinen geometria (Computational geometry)

Valentin Polishchuk, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi http://www.cs.helsinki.fi/group/compgeom/

Paikkoja saatavilla  myös geofysiikan/geologian opiskelijoille

 

Runouden, huumorin tai musiikin generoiminen (Computational poetry, humor, and music)

Hannu Toivonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/

 

Rajoiteohjelmointi, optimointi, päätösproseduurit, rakenteen etsiminen (Constraint reasoning, optimization, decision procedures, structure discovery)

Matti Järvisalo,  etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.hiit.fi/cosco/coreo/

Soveltuu sekä tietojenkäsittelytieteilijöille että tietojenkäsittelyä sivuaineenaan opiskeleville matematiikan opiskelijoille (logiikka).

 

Luovuuden tukeminen tietokoneella (Creativity support tools)

Hannu Toivonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/en/discovery/

 

Koneoppiminen, bayesiläinen mallinnus ja niiden sovellukset biologiassa ja tiedon löytämisessä (Machine learning, Bayesian modelling, and applications in biology and information access)

Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi

http://www.hiit.fi/mlb

 

Koneoppiminen, Big Data, älykkäät järjestelmät (Machine learning, Big Data, intelligent systems)

Petri Myllymäki, etunimi.sukunimi@hiit.fi

http://www.hiit.fi/cosco/

 

Tilastollinen mallinnus ja tietolähteiden yhdistäminen (Multi-source probabilistic inference)

Arto Klami, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

https://www.hiit.fi/cosco/mupi/

 

Verkot, mobiiliverkot, sensoriverkot (Networking, mobile networks, sensing)

Jussi Kangasharju, etunimi.sukunimi@hiit.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/jakangas/Summerjob2014.html

 

Metagenomisekvensointidatan todennäköisyysmallinnus (Probabilistic modelling of metagenomic sequencing data)

Brandon Malone, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/bmmalone/ProbabilisticModelingProjectDescription.pdf

 

RNA-sekvensointidatan todennäköisyysmallinnus (Probabilistic modelling of RNA-sequencing data)

Antti Honkela, etunimi.sukunimi@hiit.fi

http://www.hiit.fi/u/ahonkela/summer2014.html

 

Suurten datamassojen prosessointi Hadoop ja Spark ympäristöillä (Processing Big Data with Hadoop and Spark frameworks)

Keijo Heljanko, etunimi.sukunimi@aalto.fi

http://cse.aalto.fi/en/research/groups/distributed_computing_group/

 

Tietotyön vallankumous (Revolution of knowledge work)

Useiden HIITin tutkijoiden yhteishanke älykkäässä tiedon etsinnässä ja sen visualisoinnissa

Projektin koordinaattori Patrik Floréen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

www.reknow.fi

 

Tilastollinen koneoppiminen, graafiset mallit, tekoälysovellukset (Statistical machine learning, graphical models, AI applications)

Teemu Roos, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.hiit.fi/cosco/promo

 

 

 

Deadline: 
Thursday, February 20, 2014
Employing university: 
Aalto University
University of Helsinki

Last updated on 3 Feb 2014 by Päivi Kuuppelomäki - Page created on 24 Jan 2014 by Päivi Kuuppelomäki