The Effects of Mobility on Mobile Input

Event type: 
Doctoral dissertation
Doctoral dissertation
Respondent: 
Joanna Bergström-Lehtovirta
Opponent: 
Kasper Hornbæk, University of Copenhagen, Tanska
Custos: 
Samuel Kaski, Aalto-yliopisto
Event time: 
2014-08-30 13:00 to 16:00
Place: 
T2, Konemiehentie 2, Espoo
Description: 

Väitöskirjassa "The Effects of Mobility on Mobile Input" tutkittiin miten liikkuvat tilanteet ja käyttöliittymäsuunnittelu vaikuttavat käyttäjän suorituskykyyn mobiililaitteella. Työssä mallinnetaan mobiilia vuorovaikutusta ja esitetään menetelmiä mobiilikäyttöliittymien arviointiin.

Mobiililaitteiden, kuten älypuhelimien ja tablettitietokoneiden huimasta kehityksestä huolimatta niiden käyttö liikkuessa on edelleen hankalaa. Hyvä käyttöliittymäsuunnittelu voi auttaa käyttäjää suoriutumaan tehokkaasti tehtävästään mobiililaitteella myös liikkuessa. Tämän väitöskirjan tulokset osoittavat miten liikkuvuus vaikuttaa mobiiliin vuorovaikutukseen, paljastaen myös parannuskohteita käyttöliittymissä. Työssä esitettyjä käytön malleja ja käyttöliittymien arviointimenetelmiä voidaan soveltaa mobiilikäyttöliittymien suunnittelussa liikkuvaan käyttöön.

Mobiililaitteiden käytön tehokkuutta liikkuessa on aiemmin tutkittu lähinnä yksittäisissä tilanteissa, yksittäisillä käyttöliittymillä, tai mitaten käytön vaikutusta laitteen käyttäjän vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa. Näin käytön tehokkuuden laskemisen syyt ja niiden myötä myös mahdolliset kehityskohteet käyttöliittymissä ovat usein jääneet piiloon. Tässä väitöskirjassa perehdyttiin neljään liikkuvassa tilanteessa esiintyvään fyysiseen rajoitteeseen tutkimalla miten käyttäjän käden ote mobiililaitteesta, kävelynopeus, muiden esineiden käsittely, ja aistipalautteen havaitseminen vaikuttavat suorituskykyyn mobiilikäyttöliittymällä. Vaikka rajoitteiden todetaan heikentävän suorituskykyä, työssä esitetyt mallit ja arviointimenetelmät auttavat tunnistamaan mitä resursseja liikkuva tilanne jättää käyttäjältä vapaaksi, mitä käyttöliittymä vaatii ja miten sen suunnittelulla voidaan lisätä käytön tehokkuutta liikkuessa.


Last updated on 19 Aug 2014 by Maria Lindqvist - Page created on 19 Aug 2014 by Maria Lindqvist