Patrik Hoyer and Mikko Koivisto New Academy Research Fellows