On parameter estimation in chaotic systems: a toy model experiment'

Lecturer : 
Antti Solonen
Event type: 
HIIT seminar
Event time: 
2012-02-03 10:15 to 11:15
Place: 
Kumpula Exactum C222

Uncertainty quantification for numerical weather prediction and climate models by Monte Carlo methods

Lecturer : 
Marko Laine
Event type: 
HIIT seminar
Event time: 
2012-01-27 10:15 to 11:15
Place: 
Kumpula Exactum C222

Doctoral dissertation "Algorithms for Exact Structure Discovery in Bayesian Networks"

Lecturer : 
Pekka Parviainen
Event type: 
Doctoral dissertation
Event time: 
2012-02-03 12:00 to 18:00
Place: 
UH main building, Auditorium XII, Unioninkatu 34.
Description: 

(The event will be in English. Here an abstract in Finnish.)

Vastaväittäjänä on professori Gregory Sorkin, London School of Economics and
Political Science, ja kustoksena on professori Esko Ukkonen.


Tiivistelmä:

Algoritmeja Bayes-verkkojen rakenteen tarkkaan oppimiseen

Bayes-verkot ovat todennäköisyysmalleja, joiden avulla voidaan kuvata
muuttujien välisiä suhteita. Bayes-verkko koostuu kahdesta osasta:
rakenteesta ja kuhunkin muuttujaan liittyvästä ehdollisesta
todennäköisyysjakaumasta. Rakenteen puolestaan muodostaa muuttujien välisiä
riippuvuuksia kuvaava suunnattu syklitön verkko. Kun tarkasteltavaa ilmiötä
hyvin kuvaavaa Bayes-verkkoa ei tunneta ennalta, mutta ilmiöön liittyvistä
muuttujista on kerätty havaintoaineistoa, voidaan sopivia algoritmeja
käyttäen yrittää löytää verkkorakenne, joka sovittuu aineistoon
mahdollisimman hyvin.

Nopeimmat tarkat rakenteenoppimisalgoritmit perustuvat niin kutsuttuun
dynaamiseen ohjelmointiin, eli ne pitävät välituloksia muistissa ja näin
välttävät suorittamasta samoja laskuja useaan kertaan. Vaikka tällaiset
menetelmät ovat suhteellisen nopeita, niiden haittapuolena on suuri
muistinkäyttö, joka estää suurten verkkojen rakenteen oppimisen.
Väitöskirjan alkuosa käsittelee rakenteenoppimisalgoritmeja, jotka
tasapainottelevat ajan- ja muistinkäytön välillä. Kirjassa esitellään
menetelmiä, joilla verkon rakenne voidaan oppia tehokkaasti käyttäen hyväksi
kaikki käytössä oleva tila. Uusi menetelmä mahdollistaa entistä suurempien
verkkojen rakenteen oppimisen. Edellä mainittu menetelmä yleistetään
ratkaisemaan Bayes-verkkojen rakenteenoppimisen lisäksi myös niin kutsuttuja
permutaatio-ongelmia, joista tunnetuin lienee kauppamatkustajan ongelma.

Väitöskirjan loppuosa käsittelee muuttujien välisien esi-isäsuhteiden
oppimista. Kyseiset suhteet ovat kiinnostavia, sillä ne antavat lisätietoa
muuttujien sekä suorista että epäsuorista syy-seuraussuhteista.
Väitöskirjassa esitetään algoritmi esi-isäsuhteiden todennäköisyyksien
laskemiseen. Algoritmin toimintaa tutkitaan käytännössä ja todetaan, että
esi-isäsuhteita pystytään oppimaan melko hyvin jopa silloin, kun useat
havaitsemattomat muuttujat vaikuttavat aineiston muuttujiin.
 

The Maximum Edge q-Coloring Problem

Lecturer : 
Alex Popa
Event type: 
HIIT seminar
Event time: 
2011-12-02 10:15 to 11:00
Place: 
Kumpula Exactum B222
Description: 
Talk announcement
HIIT Seminar Kumpula, Friday December 2, Exactum B222

SPEAKER:
Alex Popa
Aalto University

TITLE:
The Maximum Edge q-Coloring Problem

ABSTRACT:
We consider the problem of coloring edges of a graph subject to the
following constraint: for every vertex v, all the edges incident to v
have to be colored with at most q colors. The goal is to find a coloring
satisfying the above constraint and using the maximum number of colors.

This problem has been studied in the past from the combinatorial and
algorithmic point of view. The optimal coloring is known for some
special classes of graphs. There is also an approximation algorithm for
general graphs, which in the case q=2 gives a 2-approximation. However,
the complexity of finding the optimal coloring was not known.

In this talk we present hardness results and approximation algorithms
for this problem. On the algorithmic side, we restrict to the case q=2,
since this is the most important in practice. We show a
5/3-approximation algorithm for graphs which have a perfect matching and
a 49/25-approximation algorithm for general graphs.

(joint work with Anna Adamaszek and Ola Svensson)

BIO:
I am a postdoctoral researcher at Aalto University in the group of Prof. 
Patric Östergård (started in October 2011). I have recently completed my
PhD at the University of Bristol, UK. I have done my undergraduate
studies at the University of Bucharest, Romania.

My research interests include (but are not limited to): classification 
problems for codes and designs, approximation algorithms and pattern
matching problems, and interactive systems and parallel computing.

You can find more information about publications, talks, academic and 
non-academic interests on my web page: www.cs.bris.ac.uk/~popa

Partial Order MCMC for Structure Discovery in Bayesian Networks

Lecturer : 
Teppo Niinimäki
Event type: 
HIIT seminar
Event time: 
2011-11-25 10:15 to 11:00
Place: 
Kumpula Exactum B222
Description: 
SPEAKER:
Teppo Niinimäki
University of Helsinki, HIIT

TITLE:
Partial Order MCMC for Structure Discovery in Bayesian Networks

ABSTRACT:
Learning the structure of a Bayesian network from given data is an 
extensively studied problem. We present a new Markov chain Monte Carlo 
method for estimating posterior probabilities of structural features in 
Bayesian networks. The method draws samples from the posterior 
distribution of partial orders on the nodes; for each sampled partial 
order, the conditional probabilities of interest are computed exactly. 
We give both analytical and empirical results that suggest the 
superiority of the new method compared to previous methods, which sample 
either directed acyclic graphs or linear orders on the nodes.
Joint work with Pekka Parviainen and Mikko Koivisto.

Pages