Summer jobs in IT research (deadline February 20th 2015)

Summer jobs in computer science research are waiting for students. Several salaried research assistant positions are available in a range of research projects.

There are jobs available for computer science and information technology students. In some projects there are also jobs available for students of bioinformatics, or mathematics.

The research assistants are needed from May to September. Contracts can also be made for a shorter period.

Jobs are available at:

Helsinki Institute for Information Technology HIIT

University of Helsinki, Department of Computer Science

Successful applicants are required to have Bachelor’s degree or gained around 150 credits from their studies – on the Bachelor level - to be interested in research work and to be active in contributing to the projects.

Applicants should submit a web form at

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/57195/lomake.html

Applicants must upload a transcript (list of passed exams and courses) and optionally a one-page curriculum vitae with the application form. The deadline for applications is February 20th 2015.

 

You can get more information about the positions from the following persons:

 

Educational data mining and tools for education

Arto Vihavainen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/group/rage

http://tinyurl.com/rage2015

For this position use other option on web form and answer "Educational data mining and tools for education" for "If other, enter area".

 

Bioinformatics, computational personalized medicine

Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi

http://www.hiit.fi/mlb

Positions also available for bioinformatics students.

 

Computational Linguistics and Natural Language Processing

Roman Yangarber, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

puls.cs.helsinki.fi/home

etymon.cs.helsinki.fi

 

Research area: Computational Logic

Tomi Janhunen, firstname.lastname@aalto.fi

http://research.ics.aalto.fi/cl/

 

Constraint reasoning, optimization, exact search algorithms, graphical models, structure discovery

Matti Järvisalo, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.hiit.fi/cosco/coreo/

Positions are available for CS students (with either strong implementation skills or good AI/algorithms/theory background) and math students (with emphasis on logic and complexity).

 

Experimenting with Automata Processor

Esko Ukkonen, Leena Salmela, Juha Kärkkäinen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/lmsalmel/summer2015.html

 

Gene regulatory models

Esko Ukkonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Janne Korhonen, firstname.H.lastname@cs.helsinki.fi

Jarkko Toivonen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/lmsalmel/summer2015.html

 

Graph algorithms in genome and transcript assembly

Veli Mäkinen, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

https://www.cs.helsinki.fi/en/gsa/#topics

 

Graphical models, Bayesian learning, approximate inference for high-dimensional models

Jukka Corander, firstname.lastname@helsinki.fi

www.helsinki.fi/bsg

 

Groundwork for video-based research on decision-making, motivation, and emotions in software development teams

Tomi Männistö, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Fabian Fagerholm, firstname.lastname@helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/ffagerho/projects/summer2015/

 

Human-computer interaction, user centered design, information visualization, information retrieval

Giulio Jacucci, firstname.lastname@helsinki.fi

 

Intelligent information seeking

HIIT focus area, joining the effort of many HIIT researchers in the area of intelligent information seeking, its visualisation and interaction methods, augmentedresearch.hiit.fi.

The project Revolution of Knowledge Work, www.reknow.fi, is part of this topic area.

Contact persons: Focus area Samuel Kaski and Markus Koskela,

project coordinator Patrik Floréen, firstname.lastname@hiit.fi

 

Machine learning, Big Data, intelligent systems

Petri Myllymäki, firstname.lastname@hiit.fi

http://www.hiit.fi/cosco/

 

Machine learning meets programming education

Arto Klami, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/aklami/summer15.html

 

Open Source Software development in Lokki project

Programming tasks in the Lokki project for research needs

Tomi Männistö, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

Fabian Fagerholm, firstname.lastname@helsinki.fi

 

Probabilistic models for big data

Antti Honkela, firstname.lastname@hiit.fi

http://www.hiit.fi/u/ahonkela/summer2015.html

 

Probabilistic models for information visualization and human computer interaction

Samuel Kaski, Luana Micallef, Jaakko Peltonen, firstname.lastname@hiit.fi

http://www.hiit.fi/mlb

 

Software tools for DNA sequencing

Esko Ukkonen, Leena Salmela, firstname.lastname@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/lmsalmel/summer2015.html

 

Statistical machine learning, Bayesian modeling

Samuel Kaski, firstname.lastname@hiit.fi

http://www.hiit.fi/mlb

Positions also available for mathematics students.

 

****************************************************************************************************************************************

in Finnish

Tule kesätöihin tietotekniikan alan tutkimuslaitoksiin (hakuaika 20.2.2015 asti)

 

Tietotekniikan tutkimuksen kesätyöpaikat odottavat opiskelijoita. Tarjolla on useita palkallisia kesätyöpaikkoja tutkimusavustajina erilaisissa tutkimusprojekteissa.

Töitä on tarjolla tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan opiskelijoille. Joissakin hankkeissa tarjolla on töitä mm. bioinformatiikan tai matematiikan opiskelijoille.

Työt kestävät toukokuusta syyskuuhun tai sopimuksen mukaan lyhyemmän ajan. Työpaikat sijaitsevat eri paikoissa Kumpulassa ja Otaniemessä. Palkka maksetaan sopimuksen mukaan.

Kesätyöpaikkoja tarjoavat:

Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitos

Hakijoilta edellytetään kandidaatin tutkintoa tai n. 150 opintopisteen kandidaattitason opintoja, hyvää opintomenestystä, kiinnostusta tutkimustyöhön ja oma-aloitteisuutta.

Paikkoja haetaan täyttämällä hakemus sivulla

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/57195/lomake.html

Hakemuksen liitteeksi tulee ladata kopio opintosuoritusotteesta, sekä jos hakija niin haluaa, korkeintaan yhden sivun CV. Hakemuksessa tulee mainita, mistä alueesta on kiinnostunut.

Hakemus tulee lähettää verkkosivun kautta viimeistään 20.2.2015.

 

Avoimista paikoista saa lisätietoa seuraavilta henkilöiltä:

 

Oppimisanalytiikkaa sekä työvälineitä opetukseen (Educational data mining and tools for education)

Arto Vihavainen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/group/rage

http://tinyurl.com/rage2015

Tätä paikkaa hakiessasi käytä "other" vaihtoehtoa lomakkeella ja vastaa "Oppimisanalytiikkaa sekä työvälineitä opetukseen" kysymykseen "If other, enter area".

 

Bioinformatiikka, laskennallinen yksilöity lääketiede (Bioinformatics, computational personalized medicine)

Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi

http://www.hiit.fi/mlb

Soveltuu myös bioinformatiikan opiskelijoille.

 

Laskennallinen kielitiede ja luonnollisen kielen käsittely (Computational Linguistics and Natural Language Processing)

Roman Yangarber, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

puls.cs.helsinki.fi/home

etymon.cs.helsinki.fi

 

Tutkimusalue: Laskennallinen logiikka (Computational Logic)

Tomi Janhunen, etunimi.sukunimi@aalto.fi

http://research.ics.aalto.fi/cl/

 

Rajoiteohjelmointi, optimointi, eksaktit hakualgoritmit, graafiset mallit, rakenteen etsiminen (Constraint reasoning, optimization, exact search algorithms, graphical models, structure discovery)

Matti Järvisalo, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.hiit.fi/cosco/coreo/

Töitä tarjolla sekä tietojenkäsittelytieteen opiskelijoille (joilla joko erinomaiset ohjelmointitaidot tai vahva tekoäly-/algoritmiikka-/teoriatausta) että matematiikan opiskelijoille (logiikka/kompleksisuuspainotuksella, tietojenkäsittelytiede sivuaineena).

 

Kokeellista tutkimusta automaattiprosessorilla (Experimenting with Automata Processor)

Esko Ukkonen, Leena Salmela, Juha Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/lmsalmel/summer2015.html

 

Geenisäätelymallit (Gene regulatory models)

Esko Ukkonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Janne Korhonen, etunimi.H.sukunimi@cs.helsinki.fi

Jarkko Toivonen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/lmsalmel/summer2015.html

 

Verkkoalgoritmeja genomin ja transkriptomin koostamisongelmiin (Graph algorithms in genome and transcript assembly)

Veli Mäkinen, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

https://www.cs.helsinki.fi/en/gsa/#topics

 

Graafiset mallit, Bayes-oppiminen, approksimatiivinen päättely korkeaulotteisille malleille (Graphical models, Bayesian learning, approximate inference for high-dimensional models)

Jukka Corander, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

www.helsinki.fi/bsg

 

Pohjatyötä videopohjaiseen tutkimukseen päätöksenteosta, motivaatiosta ja emootioista ohjelmistokehitystiimeissä (Groundwork for video-based research on decision-making, motivation, and emotions in software development teams)

Tomi Männistö, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Fabian Fagerholm, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/ffagerho/projects/summer2015/

 

Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, informaation visualisointi, tiedonhaku (Human-computer interaction, user centered design, information visualization, information retrieval)

Giulio Jacucci, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

 

Älykäs tiedon etsintä (Intelligent information seeking)

HIITin painopistealue, joka yhdistää useiden HIITin tutkijoiden työtä älykkäässä tiedon etsinnässä, sen visualisoinnissa ja vuorovaikutusmenetelmissä, augmentedresearch.hiit.fi.

Aihepiirin osana on projekti Tietotyön vallankumous (Revolution of Knowledge Work), www.reknow.fi.

Yhteyshenkilöt: Painopistealue Samuel Kaski ja Markus Koskela,

projektin koordinaattori Patrik Floréen, etunimi.sukunimi@hiit.fi

 

Koneoppiminen, Big Data, älykkäät järjestelmät (Machine learning, Big Data, intelligent systems)

Petri Myllymäki, etunimi.sukunimi@hiit.fi

http://www.hiit.fi/cosco/

 

Koneoppiminen ja ohjelmointikurssien analyysi (Machine learning meets programming education)

Arto Klami, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/aklami/summer15.html

 

Avoimen lähdekoodin ohjelmistokehitystehtäviä Lokki-projektissa

Lokki-projektin ohjelmointitehtäviä tutkimuksen tarpeisiin

(Open Source Software development in Lokki project

Programming tasks in the Lokki project for research needs)

Tomi Männistö, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

Fabian Fagerholm, etunimi.sukunimi@helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/ffagerho/projects/summer2015/

 

Todennäköisyysmallit ja big data (Probabilistic models for big data)

Antti Honkela, etunimi.sukunimi@hiit.fi

http://www.hiit.fi/u/ahonkela/summer2015.html

 

Probabilistiset mallit informaation visualisoinnissa sekä ihminen-tietokone vuorovaikutuksessa (Probabilistic models for information visualization and human computer interaction)

Samuel Kaski, Luana Micallef, Jaakko Peltonen, etunimi.sukunimi@hiit.fi

http://www.hiit.fi/mlb

 

Työkaluja DNA-sekvenointidatan analyysiin (Software tools for DNA sequencing)

Esko Ukkonen, Leena Salmela, etunimi.sukunimi@cs.helsinki.fi

http://www.cs.helsinki.fi/u/lmsalmel/summer2015.html

 

Tilastollinen koneoppiminen, bayesiläinen mallintaminen (Statistical machine learning, Bayesian modeling)

Samuel Kaski, etunimi.sukunimi@hiit.fi

http://www.hiit.fi/mlb

Soveltuu myös matematiikan opiskelijoille.

 

Deadline: 
Friday, February 20, 2015
Employing university: 
Aalto University
University of Helsinki

Last updated on 15 Feb 2015 by Päivi Kuuppelomäki - Page created on 5 Feb 2015 by Päivi Kuuppelomäki