HIIT Update

Read the latest news of HIIT once a month.

HIIT Update 2/2002

- FOREWORD
- HIIT SUBMITS THREE PROPOSALS FOR THE PROACTIVE COMPUTING PROGRAMME
- HIIT SUBMITS THREE PROPOSALS FOR THE "COUNTERSTREAM" CALL OF NETS
- HIIT SUBMITS THREE PROPOSALS TO ACADEMY OF FINLAND
- HIIT SUBMITS FIVE EXPRESSIONS OF INTEREST TO CEC
- DR. PATRIK FLORÉEN APPOINTED AS THE RESEARCH COORDINATOR OF HIIT
- SENIOR PERSONNEL NEWS: DR. KEN RIMEY JOINS HIIT
- HIIT BECOMES A MEMBER OF THE WIRELESS WORLD RESEARCH FORUM
- HIIT COMMENCES THE PUBLICATION OF THREE REPORT SERIES
- FUTURE EVENTS

Taxonomy upgrade extras: 
Newsletter: 

HIIT Update 1/2002

- NEW RESEARCH PROJECTS: THE WELFARE OF NATIONS, DIGITAL ECONOMY CORE, FUEGO CORE, SEMANTIC WEB
- HIIT'S BASIC RESEARCH UNIT COMMENCES OPERATION
- HIIT BRU TO COORDINATE THE PROACTIVE COMPUTING PROGRAMME
- PAI JOINS THE MEDIA CONVERGENCE PROGRAMME
- HIIT JOINS TWO THEMATIC NETWORK PROPOSALS TO CEC
- MC CORE DISCONTINUED, "SON OF MC CORE" IN PREPARATION
- SENIOR PERSONNEL NEWS
- FUTURE EVENTS

************************************

NEW RESEARCH PROJECTS: THE WELFARE OF NATIONS, DIGITAL ECONOMY CORE, FUEGO CORE, SEMANTIC WEB

Taxonomy upgrade extras: 
Newsletter: 

HIIT Update 2/2001

Tämänkertaiset otsikot:

- HIIT MUUTTANUT HIGH TECH CENTERIIN
- UUSIA TUTKIMUSHANKKEITA KÄYNTIIN: BETWEEN, STAMI, XML DEVICES
- TEKNOLOGIAN, TALOUDEN JA YHTEISKUNNAN VUOROVAIKUTUS
- HEIKKI MANNILA HIITIN PERUSTUTKIMUSYKSIKÖN JOHTAJAKSI
- HIIT TOIMITTI NELJÄ TUTKIMUSHANKE-EHDOTUSTA
- HIITIN LÄHIAJAN TAPAHTUMIA

************************************

HIIT MUUTTANUT HIGH TECH CENTERIIN

Taxonomy upgrade extras: 
Newsletter: 

HIIT Update 1/2001

Tämänkertaiset otsikot:

- MUUTTO UUSIIN TILOIHIN SYYSKUUSSA
- HIITIN PERUSTETTAVALLE PERUSTUTKIMUSYKSIKÖLLE HAETAAN JOHTAJAA
- UBISERVICES JA ELE YHDISTYVÄT
- HIIT MUKANA HECSEN KESÄKOULUN JÄRJESTÄMISESSÄ
- HIIT HAKEE JATKORAHOITUSTA SUUNNITELLUSTI MOBILE IPR -HANKKEELLE JA MC CORE -HANKKEELLE
- HIITIN UUSIA TUTKIMUSHANKKEITA
- VERKKOYHTEISKUNNAN INNOVAATIOPROSESSIT
- UUDEN TUTKIMUSOHJELMAN VALMISTELU
- HIITIN LÄHIAJAN TAPAHTUMIA

************************************

Taxonomy upgrade extras: 
Newsletter: 

Pages